Saturday, May 2, 2009

Mis-Quotes

A Quitter never wins;
I quit paying and save money from a never-ending financial marathon
A Winner never quits.
that's greed!

Ang utang ay dapat bayaran
..doon sa pinag-kautangan, hinde kung kani-kanino lang collectors.
Upang tayo ay pagkatiwalaan
Nag-tiwala tayo, kaya naloko.

Kung gusto, maraming paraan;
hinde lahat na paraan,legal
Kung ayaw, maraming dahilan.
Walang dahilan na tama
sa taong ayaw maniwala.

No comments:

Post a Comment